Sya Hembygdsförening

 Funktionärer

 

 

Styrelse Tomas Unell Ordf
  Elisabeth Andersson Sekreterare
  Marita Andersson Kassör
  Jan-Erik Unell Ledamot
  Anette Strand Ledamot
  Christer Svensson Ledamot
  Gun Bolmgren Ledamot
  Irja Granath Suppleant
  Monica Qvarnström Suppleant
  Tobias Andersson
Suppleant
     
Revisorer Sven-Arne Wiqwist Ordinarie
  Bertil Jansson Ordinarie
  Gunilla Pettersson Suppleant
     
Skötsel av Hembygdsgården Jan-Erik Unell  
  Tomas Unell  
  Christer Svensson  
  Göran Qvarnström  
     
Städning av hembygdsgården Iris Unell  
  Birgitta Svensson  
     
     
Skötsel av Loppis Birgitta Svensson  
   Mimmi Unell  
     
Skötsel av Hemsidan Monica Qvarnström  
  Göran Qvarnström  
     
Skötsel av Film Tomas Unell  
  Maria Juthe  
  Madelene Liljegren