Sya Hembygdsförening

Päpplinge

 

Päpplinges historia är dramatisk. Den har genom tiderna bl a drabbats av överhetens ingripanden, den hade omfattande utvandring till Amerika, men det värsta inträffade dock natten mellan 2-3 oktober 1842. Då brann byn ned så när som på ett par gårdar. 60 personer förlorade sin bostad. Trots efterforskningar under hela 1900-talet har aldrig någon karta påträffats som visar hur byn såg ut. Man har endast ett antal stensättningar att gå efter. Efter branden genomfördes laga skifte så det blev väl inte aktuellt att bygga upp byn på nytt.

 

Så - en dag hösten 2007 - dyker en karta upp, genom Ola Wahlqvists förmedling. Den är 130 cm i fyrkant, upprättad 1854, och visar Mantors gårds ägor. Den är närmast ett konst-verk med en otrolig detaljrikedom. 150 år har dock satt sina tydliga spår.

 

Det mycket intressanta är dock att här finns Päpplinge by inritad. Trots att kartans datum anger 12 år efter branden finns byn utritad. Man kan alltså misstänka att ritandet pågått ganska länge. Och man ändrade inte så lätt det man en gång ritat.

 

Ett trettiotal hus är utritade. Riktigt intressant blir att vid kommande inventering på plats se om husgrunderna passar ihop med husmarkeringarna på kartan.

 

 

Päpplinge gamla by idag.

Det enda kvarvarande huset från den ursprungliga Päpplingebyn är det uthus som ligger på Päpplinge Skattegårds tomt. Det är alltså inte flyttat hit. Huset går dock sakta men säkert mot sin undergång. Det är nämligen kulturminnesmärkt och får därför inte underhållas av "amatörer" och det finns inte pengar till "professionellt" underhåll.

 

För den som vill läsa mer finns ett intressant kapitel om Päpplinge i boken "Bygdehistoria över Sya socken."