Sya Hembygdsförening

Stenhuggeriet


Sya stenhuggeri fanns till mitten av 1960-talet i Björklund. Det startades av Theodor Carlsson och drevs efter honom sedan vidare av hans son Nils Carlsson och hans hustru Ella.

I hembygdsgården kan ni läsa följande som skrivits av Ella Carlsson:

 

- En berättelse om stenhuggaren August Theodor Carlsson från Sya

- En gravsten blir till

- Ellas dikt "Jag har burit så mycket längtan"