Sya Hembygdsförening

Ladan


Här finns diverse jordbukrsredsskap t ex tröskverket från Bertil Berzelius. Råoljemotorn som kom till Sjölunda 1928 har tillhört bröderna Karl och Bertil Berzelius. Traktorn, en Fordson 1927, har tillhört John Unell. Gammalt brandredskap kommer till större delen från bruket i Spångsholm.