Sya Hembygdsförening

Handelsboden

 

Karlswärds handelsbod låg vid Hagen mellan Sya och Västra Harg. Hagen drevs fram till 1958 av Hilma Karlswärd med hjälp av dottern Gertrud gift med Bengt Forss. Han skänkte alla inventarier som fanns kvar till hembygdsföreningen då han flyttade till Mjölby 2001. Det fortsätter att komma in föremål som passar till att placeras i handelsboden och som är från 1900-talets första hälft.