Sya Hembygdsförening

Andra platser av historiskt värde

 

Förutom Hembygdsgården med sitt historiska värde finns det andra platser i hembygdsgårdens närhet som också är av stort historiskt värde och som vi vill ge extra uppmärksamhet.