Sya Hembygdsförening

Spångsholms IF

 

 

Enligt ett vedertaget talesätt skulle en komplett bruksort ha, naturligtvis, ett bruk med fackförening samt därtill en orkester och en idrottsförening. Detta har stämt på Spångsholm till för några år sedan. Då slog bruket igen, och därmed försvann fackföreningen. Orkestern hade insomnat tidigare.  Idrottsföreningen lades ner år 2000 och gick då upp i Mantorps IF.  I och med  detta är bruksepoken definitivt slut. Föreningens prissamling blev plötsligt hemlös - lösningen blev: Sya hembygdsgård. 

SPÅNGSHOLMS IF:S hela histora finns numera tillgängligt för alla efter färdigställande av ytterligare en byggnation 2021. Hela Spångsholms IF:s historia med mycket bilder allt från 1931 fram till nerläggningen. Det allra första protokollet från 1931 (från "intressemötet) och från bildandet av föreningen något senare.

HELA HISTORIEN FINNS NU TILLGÄNLIG FÖR ALLA I VÅR TILLBYGGNAD SOM FÄRDIGSTÄLLTS UNDER 2020-2021. D.V.S. FINNS PÅ MARKPLANET.