Sya Hembygdsförening

Pilkällan


Mogarpskällan är jämnårig med vår bygds födelse rent geologiskt. Där den rinner upp nedanför kullen går också isälvsavlagringar i dagen, bl a klappersten, och påminner om den tid då det sista ishavets vallvågor gjorde fåfänga ansträngningar att längre hålla sig kvar över våra trakter. Mogarpskällan är en offerkälla. Den rinner upp åt norr. Det var ju detta som av gammalt ansågs skilja en sådan från vanliga källor.Här får vi alltså anta att man offrat sedan forntiden och utfört religiösa ceremonier.

 

Pilen har ju lätt att rota sig och marken var vattenrik här. Här har funnits 12 pilträd runt källan. En tradition av helt annat slag som är knuten till denna källa ligger i namnet Pilkällan. Den går tillbaka till katolska staven, kanske av pilträ, kanske sattes i jorden här som tack från den törstige vandraren. Så skriver kyrkoherde Oscar Bohm i sin Sya-bok.

Endast ett mynt hittades vid rensning av källan, det var en tolftedels shilling kopparmynt från 1808 och med Gustaf IV Adolfs namnschiffer. Inga andra föremål har hittats. Källan kan ge upp till 60 liter per minut vid högt grundvattenstånd. 

 

Källan är belägen på Sya Gårds mark. Markägaren ställde sig välvillig till Sya Hem-bygdsförenings förslag att renovera källan och dess omgivning. Renoveringen påbörjades hösten 1978 och avslutades 1980. Arbetet utfördes av medlemmar i Hembygdsföreningen med hembygdsvännen John Unell som ledare. Många övriga intresserade deltog även på olika sätt. Minnesstenen är framtagen på Nydals ägor av John Unell som också ristat texten som utformats i samråd med länsmuseet. Texten har lydelsen: Pilkällan, gammal offerkälla, Sya Hembygdsförening reste stenen 1979.


Stenstolparna, med kätting, invid vägen uppsattes 1984. Två av dessa har stått som grindstolpar vid Halvö på gränsen mellan Sya och Västra Harg. En stenstolpe har stått invid vägen till Hembygdsgården och en kommer från Nydal.


En gammal sed och folktro påbjuder att Pilkällan måste klädas med blommor och björkar varje midsommar, annars blev det otur med boskapen vid Sya Gård. En kvinna som varit knuten till Sya Gård gick med blommor till källan varje midsommar ända fram till 1970-talet.

 

Hembygdsföreningen har återupptagit traditionen och inbjuder till allmän samling vid Pilkällan varje midsommarafton kl 09.00 för att kläda vid källan, kanske bidra med något program, seriöst eller underhållande. Till detta intar man det medhavda kaffet.

ALLTID VÄLKOMMEN TILL PILKÄLLAN!

Sya Hembygdsförening.